O nas

Green Point Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji specjalistycznych urządzeń elektronicznych, związanych z systemami ładowania samochodów elektrycznych. Zajmuje się również budową i rozwojem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Polski.

Rewolucja technologiczna pojazdów elektrycznych pozwoliła na użytkowanie ich na co dzień. Elektryczna motoryzacja staje się powszechną, nowoczesną oraz ekologiczną formą transportu. O rentowności takich pojazdów decydują ograniczenie emisji spalin i niskie koszty eksploatacji.

Wskutek dynamicznego rozwoju społeczeństwa, zapotrzebowanie na nowe środki transportu wciąż rośnie. Jednocześnie pojazdy spalinowe w najbliższych latach napotykać będą na coraz poważniejsze przeszkody natury prawnej. Kolejne restrykcyjne normy emisji spalin wprowadzane w życie w następnych latach mogą uniemożliwić produkcję pojazdów z silnikami spalinowymi. Trudno też oczekiwać by ceny paliw kiedykolwiek spadły skoro wystarczy jej jeszcze na zaledwie cztery dekady. Także utrudnienia w imporcie tego surowca i upolitycznienie handlu nim nie polepszają sytuacji aut spalinowych. Z tych przyczyn, szybki rozwój rynku samochodów elektrycznych staje się jedyna dostępna opcją. Pragniemy przyczynić się do rozrostu tej gałęzi motoryzacji w naszym kraju. Jednocześnie pragniemy wnieść swój wkład w kreowanie ekologicznych i materialnych korzyści dla ogółu społeczeństwa.

W związku z pojawieniem się na rynku coraz większej liczby pojazdów elektrycznych, konieczne staje się przyśpieszenie rozwoju infrastruktury ładowania. Bez sprawnej i dostępnej sieci ładowania pojazdów posiadanie auta elektrycznego staje się wysoce problematyczne. Powstanie takiej łatwo dostępnej sieci jest niezbędnym czynnikiem warunkującym wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi - to właśnie zadanie dla naszej firmy. Współpracując z naszymi partnerami, rozwijamy nowoczesną infrastrukturę terminali ładowania pojazdów elektrycznych, które mają objąć swoim zasięgiem cały kraj.